Wat is de Tilburgse Sportraad?

Stichting Tilburgse Sportraad is een adviesorgaan voor de Gemeente Tilburg dat gevraagd en ongevraagd het College en de Gemeenteraad adviseert over alles wat met sport en bewegen te maken heeft.

Vergadering oktober 2019

Op woensdag 2 oktober waren wij te gast bij hockeyclub Berkel-Enschot. De secretaris van het bestuur heeft ons een goed beeld van de 46 jaar oude club kunnen vertellen. Berkel-Enschot is een echt hockeydorp en dat is te zien aan deze bruisende vereniging. Verder sloot Dave Schoonen, sportformateur van het lokaal sportakkoord van Tilburg, aan bij de vergadering om de ontwikkelingen rondom het lokaal sportakkoord met de TSR door te nemen. Voor het laatste agendapunt sloot een medewerker van gemeente Tilburg aan om een toelichting te geven op het accommodatieplan waar gemeente Tilburg mee bezig is.  Het accommodatieplan zorgt o.a. voor meer inzicht in het gebruik van accommodaties en de behoefte aan accommodaties.

Wat doen wij?

Als onafhankelijk adviesorgaan zorgen wij ervoor dat de gemeente Tilburg bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid gebruik kan maken van de kennis, ervaring en standpunten van de Tilburgse sportwereld. Wij doen dat in voortdurend contact met sportend en bewegend Tilburg: met clubs en andere (commerciële) sportaanbieders, met individueel of met ongebonden sportende en bewegende Tilburgers, en met maatschappelijke organisaties in de sfeer van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk die sport en bewegen net als wij belangrijk vinden.

Doel van de Tilburgse Sportraad

De stichting heeft als doel het activeren en stimuleren van alle Tilburgers tot sportbeoefening en bewegen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ons team

#13
Frans van de Ven Voorzitter
#03
Theo van den Hoek Vice-voorzitter
#14
Jan Bellemakers Secretaris / penningmeester
#99
Frans-Jan Bertens
#42
Ida Damen
#04
Marlies Barthel
#10
Max van Veen
#11
Yvonne Visser
#12
Martijn Musters
#25
Maaike van Santvoort
#282
Tony Weggemans
logo-team

Jaarverslag 2018 en jaarwerkplan 2019

Het jaarverslag 2018 en het jaarwerkplan voor 2019 zijn beschikbaar via de sectie downloads.

Onze gesprekspartners

logo

Sportverenigngen

De Tilburgse sportverenigingen zijn zeer belangrijk in de Tilburgse sport. We onderhouden dan ook regelmatig contact met de besturen van de verenigingen.

logo

Gemeente Tilburg

Het Sportbedrijf, de verenigingsondersteuning, de wethouder Sport en de sportwoordvoerders van de politieke partijen spreken wij regelmatig om kennis uit te wisselen.

logo

Commerciele sportaanbieders

Wij zoeken contact met commerciele sportaanbieders om te bespreken wat er voor deze partijen speelt in onze stad.

logo

Ongebonden sporters

Steeds meer mensen sporten ongebonden waardoor het sportlandschap verandert. Ook met deze groep Tilburgers proberen wij in contact te komen, zodat wij ook goed weten wat daar speelt.

Vergadering augustus 2019

Woensdag 7 augustus is de Tilburgse Sportraad (TSR) op bezoek geweest bij tennisvereniging Quirijn. Ondanks dat ook Quirijn de landelijke trend van het dalen van de ledenaantallen voor de tennissport merkt, hebben ze een bloeiende vereniging waarbij ze onlangs in twee prachtige nieuwe padelbanen hebben geïnvesteerd.

Na de rondleiding bij Quirijn heeft de TSR aandacht besteed aan het lokale sportakkoord. Hierbij staan drie thema’s centraal: het sociaal domein, gezondheidszorg en jeugd 12-18 jaar. Bij de vergadering zijn deze thema’s verder uitgediept door de TSR.