Gepubliceerd: 7 december 2020 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering december 2020

Op woensdag 2 december 2020 heeft de TSR haar laatste periodieke vergadering gehad van 2020. Het is een gek jaar geweest met corona. Dit heeft invloed op de sportsector, maar toont ook het belang van een gezonde leefstijl aan.

Tijdens de vergadering is de TSR door Brigitte Musters geïnformeerd over de voortgang van het Tilburgs Sportakkoord. Het is goed om te zien, dat ondanks de corona, veel ambities voortvarend van start zijn gegaan.

Afgelopen week heeft Brigitte de eerste communicatie uiting verstuurd. Samen met de gemeente is Brigitte de stuurgroep van het Tilburgs Sportakkoord verder vorm aan het geven en worden ook de verbindingen met het lokaal preventieakkoord verkend.