Gepubliceerd: 12 oktober 2020 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering oktober 2020

Noodgedwongen heeft de TSR vergadering van oktober 2020 online plaatsgevonden. Hierdoor hebben we helaas geen bezoek kunnen brengen aan een Tilburgse sportorganisatie.

We hebben wel stil gestaan bij enkele ontwikkelingen. Zo hebben we gesproken over de doorstart van het Tilburgs Sportakkoord, waarvoor een regisseur is gestart. Hiernaast hebben we teruggeblikt op het in 2017 opgeleverde manifest van de sportraad en vooruitgeblikt op het proces om te komen tot een nieuw manifest.

En zijn we blij met de ontwikkelingen van het topsportfonds.