Gepubliceerd: 20 juli 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering juli 2021

Op woensdag 7 juli heeft de TSR haar periodieke vergadering gehad. Voor het eerst in lange tijd was dit niet online, maar bij BeweegR. Tijdens de bijeenkomst is er gesproken met Wethouder Dols. Verder stond de vergadering in het teken van het in ontwikkeling zijnde Sportmanifest dat inhoudelijk bijna afgrond is. De ambitie om rondom de zomer het Sportmanifest op te leveren lijkt nog steeds haalbaar. Verder is er teruggeblikt op jaarwerkplan.