Gepubliceerd: 6 mei 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Terugkoppeling Tilburgse Sportontmoeting

Op 14 april vond de digitale Sportontmoeting van de Tilburgse SportRaad plaats. We willen bij deze nog alle deelnemers hartelijk bedanken voor de aanwezigheid en input bij het Mentimeter-onderzoek en bij de verschillende deelsessies. Dankzij deze input hebben wij een nog beter beeld gekregen van de kansen en mogelijkheden binnen het Tilburgse Sportbeleid.

 

Resultaten Mentimeter en deelsessies

We hebben van Nathan de Groot, de prima host van die avond, een presentatie gekregen met de uitkomsten van de Mentimeter. Dit geeft een beeld van alle input in het plenaire deel. Na het plenaire deel hebben we in deelsessies over specifieke onderwerpen gesproken. De aantekeningen daarvan zullen we gebruiken als input voor het Sportmanifest. Een korte bloemlezing uit de vele zaken die besproken zijn:

- meer communicatie over het sportaanbod, zowel door verenigingen als over verenigingen

- kijk of Try-out sports kan worden uitgebreid naar andere doelgroepen

- voor het multifunctioneel en maatschappelijk gebruiken van accommodaties moeten medegebruikers wel verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen

- een knelpunt daarbij is voldoende vrijwilligers, het staat immers verder van het verenigingsdoel af

- voor commerciële aanbieders is het fijn één contactpersoon te hebben bij de gemeente

- bouw accommodaties met rek erin, zodat groei mogelijk is

- bij planvorming over de openbare ruimte, nu al sport meenemen

- het verenigingsleven zou sneller en dynamischer moeten worden om aan wensen sporters tegemoet te komen

- hoe gaan we in de toekomst om met sporten in de directe omgeving op plekken die minder gewenst zijn

- voor topsportevenementen in Tilburg is lange termijn visie nodig

 

Vervolg

Alle input van deze bijeenkomst en van andere bijeenkomsten die we de afgelopen tijd hebben gehad, gaan we gebruiken voor het opstellen van een nieuw Sportmanifest. Dit kan door de politieke partijen in Tilburg gebruikt worden als input voor hun partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezing. Voor ons als Tilburgse SportRaad biedt het Manifest een handvat om de komende jaren weer gevraagd en ongevraagd advies te geven aan gemeente en andere partners.

We hopen dit Sportmanifest in de maand juli af te kunnen ronden. Deze zal worden gepubliceerd via onze website www.tilburgsesportraad.nl en onze social media-kanalen.