Gepubliceerd: 12 april 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering april 2021

Op woensdag 7 april 2021 heeft de TSR periodieke vergadering gehad. Tijdens het overleg hebben we twee nieuwe leden welkom geheten: Dion Sillen (raadsadviseur gemeente Breda en actief bij Handball Tilburg) en Michelle Reijven (student Speco en voorzitter TSVV Merlijn). De vergadering stond in het teken van de aankomende Sportontmoeting en de ontwikkeling van het Sportmanifest. Voor de Sportontmoeting zijn de laatste afspraken ter voorbereiding gemaakt. Voor het Sportmanifest hebben we de eerste input vanuit de werkgroep openbare ruimte besproken en hebben we de conclusies gedeeld van diverse gesprekken met jonge sportbestuurders.