Gepubliceerd: 2 december 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering december 2021

Door de coronamaatregelen vond de december vergadering van de TSR online plaats. Deze keer dus geen bezoek aan een vereniging. Tijdens de vergadering zijn diverse lopende zaken en inkomende vragen besproken. Verder is er stil gestaan bij de wijze van communiceren van de TSR. Afgesproken is om naast de website ook LinkedIn en Facebook actiever in te zetten als medium.