Gepubliceerd: 4 februari 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering februari 2021

Op woensdag 3 februari heeft de TSR haar tweede online vergadering gehad van 2021. Tijdens de vergadering is met twee verenigingsondersteuners van het Sportbedrijf Tilburg stil gestaan bij de effecten van corona op sportverenigingen. De TSR en het Sportbedrijf maken zich zorgen over de effecten op midden-lange termijn qua ledenwerving, ledenbehoud en financieel. De TSR en de verenigingsondersteuners hebben afgesproken samen in dit vraagstuk op te blijven trekken met als doel de sportverenigingen te ondersteunen. De TSR heeft daarnaast ook aandacht gevraagd voor de commerciële sportaanbieders. Verder is het jaarverslag 2020 en het jaarwerkplan 2021 vastgesteld en zijn de voorbereidingen voor de Sportontmoeting 2021 gestart.