Gepubliceerd: 3 juni 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering juni 2021

Op woensdag 2 juni heeft de TSR haar periodieke vergadering gehad. De vergadering stond in het teken van het in ontwikkeling zijnde Sportmanifest en het proces daarvoor. De ambitie is om rondom de zomer het Sportmanifest op te leveren. Verder is er teruggeblikt op een gesprek met de woordvoerders sport van de Gemeenteraad en is er gesproken over de WBTR en de noodzakelijke aanpassingen voor de TSR.