Gepubliceerd: 3 maart 2021 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering maart 2021

Op woensdag 3 maart 2021 is de TSR digitaal bij elkaar gekomen voor de periodieke vergadering. In het eerste deel van de vergadering heeft de TSR gesproken met wethouder Dols over de plannen voor 2021. De wethouder heeft zijn plannen geschetst op het gebied van accommodatievraagstukken, sportstimulering, sport als middel, topsport en evenementen. De TSR heeft een toelichting gegeven op haar jaarplan. Uiteraard is ook stilgestaan bij de effecten van corona op de Tilburgse sport- en beweeginfrastructuur. In het tweede deel van de vergadering heeft de TSR vooruitgeblikt op haar jaarlijkse sportontmoeting. De ontmoeting zal dit jaar in het teken staan van het ophalen van informatie vanuit het Tilburgse sport- en beweegveld voor het Sportmanifest dat de TSR gaat schrijven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.