Gepubliceerd: 12 mei 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Brief aan informateur

De Tilburgse Sportraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over het sportbeleid in de gemeente. Bij het formeren van een nieuw coalitieakkoord voor de nieuwe raadsperiode, willen wij de formerende partijen graag een aantal suggesties meegeven. Deze zijn tot stand gekomen in dialoog met het brede sport- en beweegveld in Tilburg, als aanvulling op ons Sportmanifest 2022-2026. Deze suggesties zijn te vinden in deze brief aan de informateur.