Gepubliceerd: 9 februari 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Themagroep sportstimulering: terugblik 2021

De themagroep sportstimulering heeft geconstateerd dat er voor een doelgroep al veel goed gaat: Vrijwel alle Tilburgse basisschoolkinderen sporten en bewegen.

Onze Ideeën en suggesties zijn vastgelegd in het sportmanifest 2022-2206:
Specifiek aandacht voor de leeftijdsgroep van 12- 18 jaar. Er moet echter ook aandacht zijn voor de volwassenen en dan met name voor de doelgroep: Mensen in een minimum situatie, vluchtelingen en voor bedrijfssport.
Wij blijven aangeven dat we van alle sportaanbieders inclusiviteit verwachten. Iedere Tilburger moet kunnen meedoen.

Veel van onze doelstellingen zien we terug in het Tilburgs sportakkoord, waarbij de sportraad het afgelopen jaar nauw betrokken was.
Wij zullen ook het komende jaar blijven pleiten:
- Dat schoolzwemmen weer een vanzelfsprekend onderdeel van het lesprogramma van de basisschool wordt.
- Er meer buiteschoolse Sport-en bewegingsactiviteiten voor basis- en voortgezet onderwijs komen

We blijven in gesprek met sportfunctionarissen, onderwijs, verenigingen en gemeente.