Gepubliceerd: 12 december 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering december 2022

Op woensdag 8 december heeft de TSR haar periodieke vergadering gehouden bij De AMO in Loon op Zand. Deze sportieve jeugdzorginstelling biedt wekelijk naschools sport- en spelaanbod voor kinderen met gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Hiernaast is er ook een aanbod voor zaterdag en weekenden. Mooi om te zien dat er dergelijk aanbod bestaat waar ook veel Tilburgse kinderen gebruik van maken. De rest van de vergadering stond in het teken van sport en bewegen in de openbare ruimte. Projectleider Eefje van Daesdonk heeft de TSR meegenomen in de ontwikkelingen van Landschapspark Pauwels. Er ligt hier nog een uitdaging voor de recreatieve opgave. Daarnaast heeft Maikel Veroude de TSR geïnformeerd over de gemeentelijke processen rondom de inrichting van de openbare ruimte en hoe sport en bewegen daarin wordt meegenomen. Het was een nuttige bijeenkomst voor de TSR om zich verder in deze thematiek te verdiepen.