Gepubliceerd: 15 juli 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering juli 2022

Op woensdag 6 juli stond de periodieke TSR vergadering op de planning. Er is geen bezoek gebracht aan een sport- en beweegaanbieder, maar deze vergadering is gebruikt om intern de rol van TSR te evalueren. De Tilburgse Sportraad werkt namelijk sinds 6 jaar in hun nieuwe stijl en het is daarom verstandig om stil te staan bij de invulling en werkwijze. Heeft deze gebracht wat er van werd verwacht en zijn we tevreden over het functioneren van de TSR. Bij deze vraagstukken is vandaag stilgestaan.