Gepubliceerd: 12 december 2023 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering december 2023

Op woensdag 6 december 2023 heeft de TSR haar laatste vergadering gehad bij Tennis & Padel Club Tilburg (TCT). TCT is met 1.800 leden de tweede grootste sportvereniging van de gemeente. Ze zijn in de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat komt o.a. door padel, maar ook het aantal tennissers is toegenomen. De TSR heeft hen uitgebreid stil gestaan bij de uitdagingen van de vereniging. Hiernaast is er gesproken over de bezetting van de TSR. Er komt een vacature om nieuwe leden te werven. Daarnaast zijn tijdens de vergadering de zittingstermijnen van de voorzitter en secretaris verlengd. Ten slotte is gesproken over het communicatieplan van de TSR en het opstellen van het jaarverslag 2023 en het werkplan 2024.