Gepubliceerd: 6 februari 2023 Naar het nieuwsoverzicht

Vergadering februari 2023

Op woensdag 1 februari 2023 heeft de TSR haar periodieke vergadering gehouden bij betaald voetbalorganisatie Willem II. In een gesprek met Martin van Geel (algemeen directeur), Teun Jacobs (technisch directeur) en Suzanne Albregts (coördinator stichting Willem II Betrokken) is stilgestaan bij de ontwikkelingen bij Willem II. Er is gesproken over de samenwerking en rol van Willem II in de stad en met de gemeente, de visie op talentontwikkeling en de maatschappelijke rol van de club. Het was goed om hierover met elkaar te sparren. De conclusie is dat er nog een wereld te winnen valt. Naast dit gesprek zijn Irene Dekker en Paul van Gestel welkom geheten als nieuwe TSR leden. Maaike van Santvoort had haar laatste vergadering en is bedankt voor haar inzet. Ten slotte is de jaarrekening 2022 vastgesteld.