Gepubliceerd: 8 januari 2024 Naar het nieuwsoverzicht

TILBURGSE SPORTRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN

Heb jij affiniteit met sport, bewegen én Tilburg? En heb je een paar uur per maand over om het sporten en bewegen in Tilburg samen met anderen op een nog hoger niveau te brengen? Dan zoeken we jou!

 

TILBURGSE SPORTRAAD (TSR) ZOEKT NIEUWE LEDEN

 

Wie is de TSR?
De Stichting Tilburgse Sportraad is een adviesorgaan voor de Gemeente Tilburg dat gevraagd en ongevraagd het College en de Gemeenteraad adviseert over alles wat met sport en bewegen te maken heeft.
De TSR bestaat nu uit 11 personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de gemeente Tilburg. Meer informatie over de samenstelling van het huidige team vind je op https://www.tilburgsesportraad.nl/. Voor onze werkzaamheden wordt jaarlijks een subsidie verstrekt; alle leden zitten er vrijwillig zonder vergoeding.

Hoe werken we?
We proberen het sport- en beweegklimaat in Tilburg te verbeteren. Dat doen we onder andere door:

 • Het organiseren van ontmoetingen met relevante Tilburgse partners in het sport- en beweeglandschap (denk aan sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders, topsportbedrijven, gemeente Tilburg (ambtelijk, politiek, bestuurlijk), etc.
 • Input leveren aan alle politieke partijen in Tilburg voor hun verkiezingsprogramma’s via een Sportmanifest.
 • Het actief adviseren op het gebied van sport en bewegen bij de totstandkoming van coalitieakkoord, voorjaarsnota, begroting en relevante beleidsplannen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren rondom grote ontwikkelingen die meerdere verenigingen of het sportlandschap in zijn geheel aangaan.


We vergaderen met het bestuur eenmaal per maand; het liefst gaan we daarbij op bezoek bij een sportaanbieder of -vereniging. Het Dagelijks Bestuur vergadert daarnaast nog eenmaal per maand ter voorbereiding.
We hebben verschillende thema’s verdeeld onder werkgroepen die op deelonderwerpen adviezen voorbereiden. Op dit moment bestaan de werkgroepen “Accommodaties/voorzieningen”, “Sportstimulering”, “Topsport, Talentontwikkeling en evenementen” en “Sporten in de openbare ruimte”. De tijdsinvestering per werkgroep is uiteenlopend en per jaar verschillend.

Wie ben jij?

 • Affiniteit met sport en bewegen, professioneel en/of privé.
 • Plezier in samenwerken en bestuurlijk adviseren.
 • Een netwerk in de (sport- en beweeg-) gemeenschap van Tilburg of in staat om dit op te bouwen.
 • Bestuurservaring (binnen de sport) is een pré.
 • Bereid om enkele uren per maand te besteden aan het verbeteren van het sport- en beweegklimaat in Tilburg.

 

We zoeken de komende jaren, naast bovenstaande, ook mensen met een specifieke expertise:

 • Er zijn enkele werkgroepen waarvoor we uitbreiding zoeken. Onder andere de werkgroep accommodaties / voorzieningen kan uitbreiding gebruiken. Ook zoeken we expertise en betrokkenheid rondom sportevenementen.
 • Communicatie is voor de TSR als adviesorgaan erg belangrijk. We hebben geconstateerd dat we hier meer op kunnen inzetten. Expertise hierover is dan ook zeker welkom.

 

We streven continue naar een diversiteit aan leden. Diversiteit in leeftijd, geslacht, denkwijze, professionele achtergrond, sport of culturele achtergrond.
Heb je interesse of zou je meer willen weten of de Tilburgse Sport Raad iets voor jou is? Neem dan, bij voorkeur vóór 1 maart, vrijblijvend contact op voor een wederzijdse kennismaking: secretaris@tilburgsesportraad.nl